Kamien cięty rzędowo – ryska

Nazwa: Grubość: Zastosowanie: Galeria:
R2 3,0 – 5,0 cm

4,0 – 6,0 cm

6,0 – 8,0 cm

8,0 – 10,0 cm

Ściana  
R4 2 cm – 8 cm Ściana  
R5 2 cm – 8 cm,

-4 cm

Ściana  
R6 2- 8- 4 cm Ściana  
R8 2 cm – 8 cm Ściana  
R11 2 cm – 8 cm Ściana  
Piaskowiec

kremowy

Wysokość

4 cm/ 6 cm

 

Ściana  
Ryska

piaskowa

Wysokość 4 cm

długość różna

Ściana  
Trawertyn

kremowy

Wysokość 4 cm

długość różna

Ściana  
Granit różna Ściana